Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Geçici Müteahhitlik ve Ortak Girişim için İstenen Belgeler

Geçici Müteahhitlik: (Bir ticari işletme işleten vakıflar, dernekler ile İl özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerine ait ticari işletmeler için)

1-) Başvuru Dilekçesi.

2-) Başvuru Formu(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-) Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya onaylı sureti) müracaat yılı içinde alınmış olacak.

4-) Güncel Vergi Levhası Fotokopisi.

5-) Kuruluş Gazetesi (Aslı veya aslı onaylı sureti).

6-) Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( Aslı veya onaylı sureti ).

7-) Tapu (Ayrıca; Tapu  hisseli ise noter onaylı muvafakatname).

8-) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

9-) Şirketin bütçe içi olmadığını gösteren belge.

10-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Kimlik Fotokopileri.

11-) Yönetim Kurulu Kararı

12-) Banka Dekontu.

Ortak Girişim İçin:

Not: Her Bir Ortağın Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının  veya Başvurusunun olması gerekir.

1-) Başvuru Dilekçesi.

2-) Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-)  Noter onaylı ortaklık sözleşmesi.

4-)  Ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış Ortak Girişim Beyannamesi(Ek-6).

5-) İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.

6-) Sicil Durum Beyannamesi(Ek-5).

7-) Bildirim Yükümlülüğü  Taahhütnamesi(Ek-7).

8-) Banka Dekontu.