Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği

İlimizdeki Yapı Malzemeleri Laboratuarlarına Yönelik Z Skoru Çalışması Yapıldı

07.04.2014
İlimizdeki Yapı Malzemeleri Laboratuarlarına Yönelik Z Skoru Çalışması Yapıldı
İlimizdeki Yapı Malzemeleri Laboratuarlarına Yönelik Z Skoru Çalışması Yapıldı
İlimizdeki Yapı Malzemeleri Laboratuarlarına Yönelik Z Skoru Çalışması Yapıldı
İlimizdeki Yapı Malzemeleri Laboratuarlarına Yönelik Z Skoru Çalışması Yapıldı
İlimizdeki Yapı Malzemeleri Laboratuarlarına Yönelik Z Skoru Çalışması Yapıldı

 TEKNİK RAPOR:

İLGİ:     a.) Müdürlüğümüz 621 sayılı ve 21/01/2014 tarihli Z Skoru numune alma yazısı

           b.) 21/03/2014 tarihli İlimizdeki Bakanlığımızdan İzinli Yapı Malzemesi Laboratuarlarının Z Skoruna İlişkin yaptığı Hazır Beton Basınç Deneyleri ve Betonarme Çeliği Çekme Deneyi Raporları.

 

Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Yapı Malzemeleri Şubesince ilgi (a) yazı ile faaliyet göstermekte olan İlimiz Yapı Malzemeleri Laboratuarlarının değerlendirilmesi amacıyla Müdürlüğümüz Elemanlarınca Manisa Merkez İlçesinde dökülmekte olan hazır beton imalatından tek transmikser harmanından 3 kısım hazır beton ayrılarak, her kısımdan 5’ er adet olmak üzere toplam 15 adet, 150 x 150 x 150 mm ebatlarında küp numuneleri alınmıştır.

Küp numuneleri Müdürlüğümüz Laboratuarında, nem doygunluğuna ulaşması ve devamında içeriğindeki nemi tamamen atması için; 45 gün süreyle kür işlemine bu süre sonunda da kür havuzundan çıkarılarak, 15 gün süreyle tabi ortam şartlarına bırakılarak kurumaya bırakılmıştır. Numune alım tarihinin 60. gününde Müdürlüğümüz elemanlarınca ilgili laboratuarlara 3’er adet götürülerek, basınç dayanım deneyine tabi tutulmuşlardır. Söz konusu deneylerin raporları Müdürlüğümüze ulaştırılmıştır.

Ayrıca Müdürlüğümüz Yapı Malzemeleri Şubesi Elemanlarınca temin edilen Ø16 çapında S420 Betonarme Çeliği, Müdürlüğümüz laboratuarında 36’ şar cmlik numuneler halinde her laboratuar için 3’er adet hazırlanmıştır. İlgili laboratuarlara götürülerek, çekme deneylerinin yapılması sağlanmıştır. Deney cihazlarının çene boylarındaki değişimlerden ötürü, deney sonuçlarında değişkenlik olduğu görülmüştür.

Z Skoru hesaplanmasında referans değer için; sonuçların katılımcı laboratuarların deney sonuçlarının ortalama değeri alınmış, hedef standart sapma değeri için ise katılımcı laboratuarların deney sonuçlarının standart sapma değerleri alınarak hesaplanmıştır.

 

z-skorları aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır.

z = (x-X) / S

 

x:         Referans değer (Katılımcı Laboratuar sonuçlarının Ortalama Değeri)

X:         Katılımcı laboratuar sonucu

S:         Hedef standart sapma (Katılımcı Laboratuar Sonuçlarının Standart Sapma Değeri)

│z│≤ 2

İse analiz uygundur.

2 <│z│≤ 3

İse analiz kabul edilebilir, ancak problemin irdelenmesi gerekir.

│z│≥ 3

İse analiz kabul edilemez, düzeltici faaliyet uygulanmalıdır.

 

Hazır Beton Dayanımları Üzerinden Hesaplanan Z Skoru:

Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda İlimiz Laboratuarlarında Test işlemleri tamamlanmış olan Hazır Beton Numunelerinin her laboratuar için ayrı olarak, deney sonuçları ortalamaları ve standart sapmaları hazırlanarak, z skorları bulunmuş olup aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Hazır Beton Üzerinden Z Skoru

Laboratuar

Z Skoru

Lab A

1,35

Lab B

0.24

Lab C

0,83

Lab D

0,96

Lab E

0.71

Sonuç tablosunda görüldüğü gibi ilimiz laboratuarlarının almış oldukları z skorlarına göre analizleri uygun olduğu anlaşılmaktadır.

 

Betonarme Çeliği Akma ve Kopma Değerleri Üzerinden Hesaplanan Z Skorları:

İlimiz Laboratuarlarında Test işlemleri tamamlanmış olan Betonarme Çeliği Numunelerinin her laboratuar için ayrı olarak, deney sonuçları ortalamaları ve standart sapmaları hazırlanarak, z skorları bulunmuş olup aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Betonarme Çeliği Üzerinden Z Skoru

Laboratuar

Akma Z Skoru

Kopma Z Skoru

Lab A

1,21

1,31

Lab B

1,23

1,06

Lab C

0,10

0,14

Lab D

0,12

0,38

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır