Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
İstenen Evrak Listesi

                                    A GRUBU BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 
 

GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE

TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE

 
 

1-Başvuru Dilekçesi

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1)

3-Aslı veya Tasdikli Oda Kayıt Belgesi       

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

5-Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2)

6-Banka Referans Mektubu (Ek-3)

7- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4) 

8-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5)

9-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7)

10-Güncel Vergi Levhası    

11-Ücret Dekontu

1-Başvuru Dilekçesi                                                               

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1)

3-Şirketin Kuruluş Sözleşmesini Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi  ve varsa değişiklikleri Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi 

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi  ve Yönetim Organı üyelerine ait Nüfusu Cüzdan Fotokopileri

5-Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2)

6-Banka Referans Mektubu (Ek-3)

7- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4)

8-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5)  

9-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7)  

10-Güncel Vergi Levhası    

11-Ücret Dekontu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    B GRUBU BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 
 

GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE

TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE

 
 

1-Başvuru Dilekçesi

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1)  

3-Aslı veya Tasdikli Oda Kayıt Belgesi

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2) 

6-Banka Referans Mektubu (Ek-3)

7- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4)  

8-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5) 

9-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7) 

10-Güncel Vergi Levhası 

11-Ücret Dekontu

1-Başvuru Dilekçesi   

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1)

3-Şirketin Kuruluş Sözleşmesini Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi  ve varsa değişiklikleri Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi  ve Yönetim Organı üyelerine ait Nüfusu Cüzdan Fotokopileri 

5-Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2) 

6-Banka Referans Mektubu (Ek-3)

7- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4) 

8-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5) 

9-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7)

10-Güncel Vergi Levhası  

11-Ücret Dekontu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    C GRUBU BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 
 

GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE

TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE

 
 

1-Başvuru Dilekçesi                                                                                

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1)

3-Aslı veya Tasdikli Oda Kayıt Belgesi                               

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2) 

6-Banka Referans Mektubu (Ek-3)

7- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4)

8-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5)

9-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7) 

10-Güncel Vergi Levhası

11-Ücret Dekontu

1-Başvuru Dilekçesi

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1)

3-Şirketin Kuruluş Sözleşmesini Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi  ve varsa değişiklikleri Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi  ve Yönetim Organı üyelerine ait Nüfusu Cüzdan Fotokopileri

5-Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2)

6-Banka Referans Mektubu (Ek-3)

7- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4) 

8-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5) 

9-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7)

10-Güncel Vergi Levhası

11-Ücret Dekontu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     D GRUBU BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 
 

GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE

TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE

 
 

1-Başvuru Dilekçesi    

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1) 

3-Aslı veya Tasdikli Oda Kayıt Belgesi 

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2) 

6-Banka Referans Mektubu (Ek-3) 

7- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4)

8-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5)

9-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7) 

10-Güncel Vergi Levhası

11-Ücret Dekontu

1-Başvuru Dilekçesi 

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1) 

3-Şirketin Kuruluş Sözleşmesini Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi  ve varsa değişiklikleri Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi 

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi  ve Yönetim Organı üyelerine ait Nüfusu Cüzdan Fotokopileri

5-Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2)

6-Banka Referans Mektubu (Ek-3)

7- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4)

8-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5)

9-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7)

10-Güncel Vergi Levhası

11-Ücret Dekontu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     E GRUBU BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 
 

GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE

TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE

 
 

1-Başvuru Dilekçesi

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1)

3-Aslı veya Tasdikli Oda Kayıt Belgesi

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2)

6-Banka Referans Mektubu (Ek-3)

7- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4)

8-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5) 

9-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7)

10-Güncel Vergi Levhası

11-Ücret Dekontu

1-Başvuru Dilekçesi

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1) 

3-Şirketin Kuruluş Sözleşmesini Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi  ve varsa değişiklikleri Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi 

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi  ve Yönetim Organı üyelerine ait Nüfusu Cüzdan Fotokopileri 

5-Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2)

6-Banka Referans Mektubu (Ek-3) 

7- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4)

8-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5)

9-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7) 

10-Güncel Vergi Levhası 

11-Ücret Dekontu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     F GRUBU BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 
 

GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE

TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE

 
 

1-Başvuru Dilekçesi

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1)

3-Aslı veya Tasdikli Oda Kayıt Belgesi

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2)

6-Banka Referans Mektubu (Ek-3)

7- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4)

8-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5)

9-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7) 

10-Güncel Vergi Levhası

11-Ücret Dekontu

1-Başvuru Dilekçesi 

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1)

3-Şirketin Kuruluş Sözleşmesini Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi  ve varsa değişiklikleri Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi  ve Yönetim Organı üyelerine ait Nüfusu Cüzdan Fotokopileri 

5-Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2)

6-Banka Referans Mektubu (Ek-3)

7- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4)

8-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5)

9-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7)

10-Güncel Vergi Levhası

11-Ücret Dekontu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    G GRUBU BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 
 

GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE

TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE

 
 

1-Başvuru Dilekçesi 

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1)

3-Aslı veya Tasdikli Oda Kayıt Belgesi

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-Banka Referans Mektubu (Ek-3)

6- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4)

7-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5) 

8-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7)  

9-Güncel Vergi Levhası 

10-Ücret Dekontu      

*% 51 veya daha fazla hissesi beş yıldır mimar veya mühendis ortağa ait olan tüzel kişilerden ve mimar veya mühendis gerçek kişilerden banka referans mektubu da istenmez.

1-Başvuru Dilekçesi

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1)

3-Şirketin Kuruluş Sözleşmesini Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi  ve varsa değişiklikleri Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi 

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi ve Yönetim Organı üyelerine ait Nüfusu Cüzdan Fotokopileri 

5-Banka Referans Mektubu (Ek-3) 

6- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4)

7-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5)                

8-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7) 

9-Güncel Vergi Levhası 

10-Ücret Dekontu

*% 51 veya daha fazla hissesi beş yıldır mimar veya mühendis ortağa ait olan tüzel kişilerden ve mimar veya mühendis gerçek kişilerden banka referans mektubu da istenmez.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     H GRUBU BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 
 

GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE

TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE

 
 

1-Başvuru Dilekçesi

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1) 

3-Aslı veya Tasdikli Oda Kayıt Belgesi  

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

5-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5) 

6-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7) 

7-Güncel Vergi Levhası     

8-Ücret Dekontu

1-Başvuru Dilekçesi  

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1) 

3-Şirketin Kuruluş Sözleşmesini Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi  ve varsa değişiklikleri Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi

4-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi  ve Yönetim Organı üyelerine ait Nüfusu Cüzdan Fotokopileri 

5-Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5)

6-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7) 

7-  Güncel Vergi Levhası 

8-Ücret Dekontu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GEÇİCİ GRUP YETKİ BELGE NUMARASI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 

TACİR OLMAYAN GERÇEK KİŞİ YAPI SAHİBİ OLMASI HALİNDE

VAKIF/DERNEK/KAMU TÜZEL KİŞİ YE AİT TİCARİ İŞLETMELERİ OLMASI HALİNDE

 
 

1-Başvuru Dilekçesi 

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1) 

3-Nüfus Cüzdan Örneği 

4-Tapu Senedi 

5-Paylı Mülkiyet Durumunda Diğer Pay Sahiplerinden Alınan Muvafakatname  

6-Taahhütname (Eklerde yer almaktadır.) 

7-Ücret Dekontu

1-Başvuru Dilekçesi

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1)

3-İşletmenin Kuruluş Sözleşmesini Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi  ve varsa değişiklikleri Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi                                                                            

4-Noter Tasdikli İmza Sirküleri  ve  Yönetim Organı üyelerine ait Nüfusu Cüzdan Fotokopileri 

5- Güncel Vergi Levhası                                                                            

6-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7) 

7-Ücret Dekontu   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İL ÖZEL İDARESİ/BELEDİYE/KÖY E AİT TİCARİ İŞETME OLMASI HALİNDE

YAPI KOOPERATİFİ OLMASI HALİNDE

 
 

1-Başvuru Dilekçesi  

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1) 

3-İşletmenin Kuruluş Sözleşmesini Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi  ve varsa değişiklikleri Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi 

4-Noter Tasdikli İmza Sirküleri  ve  Yönetim Organı üyelerine ait Nüfusu Cüzdan Fotokopileri 

5- Güncel Vergi Levhası                                      

6-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7)  

7-Ücret Dekontu                      

1-Başvuru Dilekçesi  

2-Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1)      

3-KooperatifinAna Sözleşme Örneğini ve Değişikliklerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi  

4-Noter Tasdikli İmza Sirküleri  ve Yönetim Organı üyelerine ait Nüfusu Cüzdan Fotokopileri    

5-Güncel Vergi Levhası Örneği  

6-Güncel Yönetim Kurulu Yetki Belgesi 

7-Mülkiyeti Kooperatife ait ise Taşınmaza ilşkin Tapu Senedi/Noter Tasdikli Tapu Senedi

8-Mülkiyeti Kooperatife ait değil ise arsa sahibi ile yapılmış Noter Tasdikli Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşme Örneği 

9-Bildirim Yükümlülüğü Taahütnamesi (Ek-7) 

10- Yapı Ruhsatı Ön Başvuru  Formu 

11-Ücret Dekontu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORTAK HÜKÜMLER

 

  1. Yetki belgesi numarası almak isteyen başvuru sahiplerinin, başvuru yapılan tarih itibarıyla en az bir ay süreyle geçerli olacak şekilde, yukarıda sayılan belgeleri kapalı zarf içerisinde Başvuru Dilekçesi   ekinde Müdürlüğümüze sunması gereklidir.
  2. Yatırılacak ücretler için öncelikle Müdürlüğümüz zemin katında yer alan Döner Sermaye/Fatura İşlemleri Servisine gelip Referans Numarası alındıktan sonra Halkbankası ilgili hesaplara gerekli ödemeler yapılıp, dekontlar başvuru evrakları arasında yer alacaktır.
  3. 02/06/2019 tarihinden itibaren üç yıl süreyle, bu Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmaz. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilmesi gereklidir.
  4. Başvuruların dili Türkçe olup yabancı dilde düzenlenen belgelerin Türkçe tercüme asılları ile birlikte sunulması zorunludur.
  5. Yapı müteahhitleri tarafından bulundukları yetki belgesi grubundan farklı bir gruba yapılan başvurular, yeni başvuru olarak değerlendirilecektir.
  6. Yapı müteahhitliğinin ortak girişimce veya Adi Ortaklık tarafından üstlenilmesi halinde, her bir ortağın Müdürlükten ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur.Ortak girişimler tarafından yapılan yetki belgesi numarası başvurularında; başvuru dilekçesi, noter onaylı/adi ortaklık sözleşmesi, başvuru formu, güncel vergi levhası örneği , ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış Ortak Girişim Beyannamesi (Ek-6), ortaklara ait nüfus cüzdan fotokopisi ve ilgisine göre ortakların herbirinin oda kayıt belgesi/ticaret sicil gazetesi ve noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri belgelerini ayrı ayrı vermesi zorunludur.
  7. Yetki belge numarası almak için bir Müdürlüğe başvuranlar, başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar bir başka Müdürlükten yeniden başvuru yapamaz. Başvurusu daha önce reddedilenlerin yeniden başvurması halinde, yapılacak değerlendirmelerde önceki kayıtları YAMBİS üzerinden kontrol edilerek karar verilir.
  8. Müdürlük/Belge komisyonu başvuru evrakında çelişki ve/veya yanlışlık olduğu kanaatine varırsa, başvuru sahibinden, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurması suretiyle evrakta yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit ettirilmesini isteyebilir.