Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Tüzükler

TÜZÜKLER

SAYI

ADI

Kabul Tarihi

Resmi Gazete Tarihi

Resmi Gazete Sayisi

 

94/5623

Tapu Sicil Tüzüğü

18-03-1994

17-06-1994

21953

93/4397

Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü

06-04-1993

22-03-1993

21588

90/500

Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü

24-05-1990

16-07-1990

20576

4/11715

Sivil Müdafaa Bakımından Şehir Kasaba Bakımından Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamnamesi

09-06-1959

06-07-1959

10245

2/13675

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Nizamnamesi

22-06-1940

27-06-1940

4546