Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği

Van İli Hasar Tespiti ve Depremin Yapılar üzerindeki etkisi

12.09.2012
Van İli Hasar Tespiti ve Depremin Yapılar üzerindeki etkisi

    Van İli ve çevresinde 23.10.2011 tarihinde 7.2 ve 09.11.2011 tarihinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonucu hasar gören kamu ve şahıs binalarının hasar tespit çalışmalarında bulunmak üzere İnş. Yük. Müh. Mustafa Berker ALICIOĞLU, İnş. Yük. Müh. Tuncay YILDIZ, İnş Müh. Aydın GÖÇMEN, İnş. Müh. Halil AĞ Manisa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce görevlendirilmişlerdir. Görevlendirilen teknik heyetimizin 19.12.2011 – 29.12.2011 tarihleri arasında mahallinde yapmış oldukları incelemeye ait tespitler aşağıda belirtilmiştir.

- Döşeme altlarında kullanılan asma tavanlarda yapısal olmayan hasarların olduğu,

- Zemin katlarda fayans dökülmesi gözlemlendiği,

- Elektrik ve mekanik tesisatların döşendiği yerlerde çatlakların oluştuğu,

- Duvarlarda kesme ve basınç kuvvetleri etkisinden ötürü çatlakların meydana geldiği,

- İncelenen yapılarda, perde duvarların deprem kuvvetlerini büyük oranda karşıladığı ve buna istinaden çatlaklar olduğu,

-Yığma yapılarda düşey ve yatay hatıl imalatının yapılmaması sebebiyle taşıyıcı duvarlarda hasar meydana geldiği,

-Çatı katlarında bulunan kalkan duvarların çoğu yapıda hasar gördüğü,

Yapılan incelemeler sonucu belirlenmiştir.

 

     Yapılarda deprem hasarı, yapısal ve yapısal olmayan elemanlar düzeyindedir. Van depremi için müdürlüğümüzce görevlendirilen teknik heyet hem yapısal hem de yapısal olmayan elemanlarda hasarlar tespit etmiştir.
     Yapısal elemanlarda meydana gelen hasar, can ve mal kaybı açısından birinci derece önem arz etmektedir. Yapısal olmayan elemanlardaki hasar ise onarılabilen ve çoğu zaman can kaybına sebep olmayan hasar durumlarıdır.
     Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik 2007’ ye göre hafif şiddetteki depremlerde yapı hasar almamalı, orta şiddetteki depremlerde hasar onarılabilir sınırda olmalı, şiddetli depremlerde ise yapı ayakta kalmalıdır. Deprem Yönetmeliğimizin yapılar için ön gördüğü tasarım ilkesi budur. Binalarımızı da bu ilkeler ışığında inşa etmemiz büyük önem taşımaktadır. Tüm yapılar bu nedenle mühendislik hizmeti almalıdır.
     Van ili ve çevresinde gerçekleşen deprem sonucu yapılarda yapısal ve yapısal olmayan hasarlar teknik heyetimizce saptanmış olup;

-         Kirişler içerisinden geçirilen elektrik tesisatı kirişlerin çatlamasına neden olmuştur. Elektrik ve mekanik tesisat, mümkün mertebe döşemeler içerisinde yapılmalı ve yapısal kesitleri önemli derecede zayıflatmamalıdır.

-         Bodrum katlarında kısa kolon etkisinden kaçınılmalıdır. Mecbur kalındığı durumlarda kolon tasarımında dolgu duvar etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

-         Perde duvarlar, yatay yüklerin karşılanmasında büyük önem taşımaktadır. Birinci derece deprem bölgelerinde perde duvar kullanılmalıdır.

-         Yapılarda donatı işçiliği ve beton bakımı oldukça önemlidir. Donatı, statik projesine uygun imal edilmeli ve betonun kürü yapılmalıdır. Beton basınç dayanımı düşük, donatı işçiliği zayıf olan yapılar depremde hasar gören yapılardır.

-         Yapılarda çatı katında bulunan kalkan duvarlar, depremde çatlamakta veya yıkılmaktadırlar. Kalkan duvarlar hatılsız inşa edilmemeli, duvarların uzunluğu fazla tutulmamalı veya bu alanda çelik imalatı tercih edilmelidir.

-         28.12.2011 tarihinde Muradiye merkezli 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası köylerde yapılan ön hasar tespit çalışması neticesinde pek çok yapıda hasar olduğu görülmüştür. Tek katlı olan yığma yapıların hasar görmelerindeki en büyük neden, düşey ve yatay hatıllarının olmamasıdır. Yığma yapılarda, mutlaka hatıllarla çerçeve sistem oluşturulmalı ve bu sistem bir temele oturtulmalıdır.

                                                                                                                                                Mustafa Berker ALICIOĞLU

                                                                                                                                                            İnş. Yük. Müh.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır