Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
ÇED Yönetmeliği Kapsam Görüşü İçin Gerekli Evraklar Listesi

 1)      Tesis yeri işaretli 1/25.000 ölçekli Halihazır harita

2)      Tesis yeri işaretli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı örneği.

3)      İmar Planı sınırları içinde ise, parsel işaretli İmar Planı örneği.

4)      OSB/Sanayi bölgesinde kalıyor ise, parsel işaretli Parselasyon Planı örneği.

5)      Vaziyet Planı

6)      Mülkiyet Belgesi (tapu, kira kontratı, tahsis belgesi v.b.) , Çap, Yapı Ruhsatı

7)      İş Akım Şeması (Hammadde girişinden, nihai ürün çıkışına kadar prosesi anlatan)

8)      Proje Özeti (Üretim kapasitesi, hammadde kullanım miktarları v.b.)

9)      Kapasite Raporu.