Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
TAT AYIRMA BELGESİ İÇİN EVRAKLAR

 

TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-              Mülkiyetle ilgili belge (tapu, kira sözleşmesi, vb..)

2-              Taahhütname (İl Müdürlüğümüz tarafından verilecek formata ve Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış olup; Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

3-              İmza sirküleri (orijinal)

4-              Ticaret Sicil Gazetesi

5-              TAT Belgesi ödemesi yapıldığına dair banka dekondu

6-              Radyasyon Ölçüm Cihazı ile ilgili;

a)    Radyasyon Ölçüm cihazı ile ilgili belge ( fatura, vb..)

b)   Tesiste sigortalı olarak çalışan personele ait radyasyon ölçüm cihazının kullanımı ile ilgili eğitim sertifikası         

c)    Kalibrasyon Belgesi

    

7-              Vaziyet Planı

8-              ÇED Görüş Yazısı

9-              Atıksu Bağlantısı ile ilgili belge veya yazı

10-                   Proje Özeti

11-                   Talep edilen atık kodları

 

·       İl Müdürlüğümüze sunulması istenen tüm belgelerde firmaya ait kaşe ve yetkili kişi imzası olması gerekmektedir.