Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği

Yapı Denetim Şube Müdürlüğü Faaliyetleri ve Denetimleri:

               

                    1  -  Ulusal Yapı Denetim Sisteminde yapılan işlemler;

- Yapı Denetim Kuruluşlarında ve Laboratuvarlarda çalışan personelin ( Denetçi, Yardımcı Kontrol Elemanı ) işe giriş ve istifa işlemleri,

-  Denetçi, Yardımcı Kontrol Elemanı Kullanıcı Hesabı ve Şifre Oluşturulması İşlemi, Bilgi ve Adres Güncelleme İşlemi,

- Proje Müellif Bilgilerinin Güncellenmesi İşlemi, Şantiye Şefi Adres Güncellemesi İşlemi,

 - Gerek yapı denetim kuruluşları gerekse yapı sahiplerince noter kanalı ile yapılan iş fesih işlemlerinin sistemde gerçekleştirilmesi, yapı sahibi değişikliği işlemi,

- Yapı denetim kuruluşlarınca sistemde yapılan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kontörün firmalara yüklenmesi işlemleri.

- Yanan- Yıkılan ve Ruhsat iptali yapılan yapılar ile ilgili işlemler.

-  Yanlış yüklenen Laboratuvar raorlarının güncellenmesi.

- 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan iş ve işlemleri yürütmek,

- Bakanlık ve İl Müdürlüğü ile Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

             2  –  Yapılan diğer İş ve İşlemler;

a)     Yapı Denetim Kuruluşları Vize İşlemi , Denetçi (YDK/LAB.) Belgesi Vize İşlemi, Laboratuar  Vize ve Ara Denetim İşlemleri.

b)     Yapı Denetim Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanması hususlarında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi için gerekli araştırmaların yapılması, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden Görüş istenmesi vb.

c)    Müteahhitlere “Müteahhit Yetki Belge Numarası” Verilmesi İşlemi ve Gruplandırılması, Yapı Ustalarının kayıt işlemleri.

           d)  Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikle verilen işler ile diğer işlemler.

3      - Denetim Faaliyetleri;     

          İlimizde kurulan toplam 38 Yapı Denetim Kuruluşundan aktif olan 26 Yapı Denetim Kuruluşuna yönelik olarak yıllara göre yapılan Büro ve Şantiye Denetim sayıları aşağıda verilmiştir.       

                  

 

       Büro Denetimleri;

             Yapı denetim firmalarının bürolarında yapılan denetimlerdir. Yapılan denetimler sonucunda denetim Müdürlüğümüz çalışanlarınca büro denetim formu doldurulur. Tespit edilen eksiklikler ilgili firmaya anlatılır. Yapılan denetimler Yapı Denetim Sistemine aktarılır. 

 

 

Büro Denetimi

     

 Büro Denetimi

 

Büro Denetimi

Büro Denetimi

Şantiye Denetimleri:

Yapı denetim firmalarının şantiyelerinde yapılan denetimlerdir. Yapılan denetimler sonucunda denetim yapan Müdürlüğümüz çalışanlarınca şantiye denetim formu doldurulur. Tespit edilen eksiklikler ilgili firmaya anlatılır. Yapılan denetimler Yapı Denetim Sistemine aktarılır.

Şantiye Denetimi

Şantiye Denetimi 

 

Şantiye Denetimi

 

Şantiye Denetimi

 

Şantiye Denetimi