Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Kömür Ticareti İzin Başvuru Evrakları

 

1-) Satış İzin Belgesi Başvuru Dilekçesine Eklenecek Evraklar Listesi
 
1. Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (oda sicil kaydı)
2. Yerli katı yakıtın çıkarıldığı/ithal edildiği ilin İl Müdürlüğünden alınan uygunluk/uygunluk izin belgesi ve bu belgelere esas teşkil eden analiz raporları fotokopisi
3. İlgili kurum/kuruluştan alınmış çalışma ruhsatı ve işyeri açma ruhsatı
4. Noter Tastikli İmza sirküleri (orjinal)
5. Taahhütname
6. Vergi Levhası fotokopisi
7. “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” almış sözleşmeli satıcıların listesi (katı yakıt satıcısı kayıt belge nosu, satıcı adı ve adresi bilgilerini içerir)
NOT    : Tüm evraklar kaşeli ve imzalı olacaktır.
 
 
 
2-) Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi Başvuru Dilekçesine Eklenecek Evraklar Listesi
 

1. Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

2.Mahrukatçılar Odasına, Esnaf Odası veya Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge(oda sicil kaydı)

3. Noter Tastikli İmza sirküleri (orjinal)

4. Taahhütname

5. Vergi Levhası fotokopisi

NOT    : Tüm evraklar kaşeli ve imzalı olacaktır.
 
                
 
3-) Dağıtıcı Kayıt Belgesi Başvuru Dilekçesine Eklenecek Evraklar Listesi
 
1.İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme

 2.Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)

3.Noter Tastikli İmza sirküleri (orjinal)

4. Taahhütname

5. Vergi Levhası fotokopisi

NOT    : Tüm evraklar kaşeli ve imzalı olacaktır.