Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
MEVCUT BİNALAR İÇİN ISI YALITIMI(MANTOLAMA) YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR

01/01/2020 TARİHİNDEN SONRA EKB ARANMASI ve MEVCUT BİNALAR İÇİN ISI YALITIMI  (MANTOLAMA) UYGULAMALARI 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 25. Maddesinin 15. Fıkrası ile “Binalarda veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.” hükmü tanımlanmıştır. Aynı Yönetmelikte tanımlı Geçici 5. Madde ile bu yönetmeliğin 25. Maddesinin 15. Fıkrasının 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmayacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, 1/1/2020 tarihinden sonra ilgili maddenin uygulanması ile ilgili Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bulunmayan binaların ve bağımsız bölümlerin alım ve satımlarda alıcı tarafından satıcıdan EKB istenebilir. Ayrıca, alıcı tarafından binanın EKB’si olmadan satış işleminin yapılmasının kabul ettiğini beyan etmesi durumunda da ilgili satış işlemi gerçekleştirilebilecektir.

         Manisa İlinde EKB vermeye yetkili firmaların listelerine https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/OrganizasyonListesi.html internet adresinden ulaşılabilecektir.

EKB ile ilgili Sıkca Sorulan Bazı soruların cevapları aşağıdaki gibidir:

YANLIŞ

DOĞRU

20.000 TL para cezası vardır.

Herhangi bir para cezası yoktur.

Mantolama yaptırmak zorunludur.

Mantolama yaptırmak zorunda değilsiniz.

Binanın enerji sınıfı düşük çıkarsa cezası vardır.

Binanın enerji sınıfı ceza sebebi değildir.

 

MEVCUT BİNALAR İÇİN ISI YALITIMI(MANTOLAMA) YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEPY.) Beşinci Maddesinin (8). Fıkrası gereğince “Mevcut binalarda gerçekleştirilecek ısı yalıtımı faaliyetinden önce uygulayıcı firma ile bina sahibi veya sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi  arasında asgari hüküm ve şartları Ek-9’da yer alan sözleşme düzenlenir.”

Ek-9 - https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/7.5.13594%20ek.doc

         Mevcut binalar için taraflarca yapılan sözleşmenin Uygulamalar Başlıklı 4. Maddesinde özellikle Kullanılan Malzemelerin Standartlara uygunluğuna dikkat edilmesi ve CE veya G belgesi olmayan malzemelerin kullanılmaması gerekmektedir.

Bu konuyla ilgili Ek-9 sözleşmesinin 5. Maddesi asgari koşulları gereğince, Termal görüntüleme ile mantolamanın uygunluğu ve ısı geçirgenlik ölçüm cihazlarıyla ısı iletim katsayısının uygunluğunun, Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ile belgelendirilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır.  

 

Mevcut Binalarda Isı yalıtımı Uygulama Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız. - https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/ustmenu/ustmenu617.pdf

        

Mevcut binalarda ısı yalıtımının uygulama aşamalarını için tıklayınız.- https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/menu/yalitim_kilavuzu_revize4_20180607114249.pdf

         Mevcut binalarda ısı yalıtımının uygulama aşamalarının 3. Aşamasında Mantolamanın yapılırken kullanılacak yalıtım malzemelerinin cinsi, özelliği, kalınlığı ve kalite belgelerinin asgari koşullar dışında sözleşmeye eklenmesi de Bina sahiplerince sözleşme öncesi talep edilebilmektedir.

         Bina sahipleri denetlemeler sonrası yalıtımın uygunluğunun anlaşılmasını müteakip yapılacak olan kabul işleminden önce termal kamera görüntüsü ve raporunu müteakip ödemelerin gerçekleştirilebilmeleri de sözleşmelerde belirtilmek kaydı ile mağduriyetler oluşmasının önceleyecek niteliktedir.

         Fenni mesullerce (mimar ve mühedislerce) yapılacak olan mimari tadilat projesi ve ısı yalıtım projeleri ve hesap raporlarının  İdaresince (Belediyeler veya Ruhsat veren ilgili kurumca) onaylanması gereklidir.

         Bilgilerinize Sunulur…