Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Manisa Valiliği
Manisa Valiliği
Görevlerimiz

 

Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün Görevleri

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü,10.07.2018 tarih ve 30474 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 100 üncü maddesinde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri tanımlanmıştır. 

 

           1)      Mahalli İdarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak,takip etmek,sonuçlandırmak ve geliştirmek,

2)      Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlarına  uygun şekilde yapılmasını gözetmek,

3)      Mahalli İdarelerin Geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak,istatistiki bilgiler  toplamak,değerlendirmek ve yayımlamak,

4)      Mahalli İdareler personelinin hizmet içi eğitimini planlamak ve uygulanmasını takip etmek,

5)      Mahalli İdareler teşkilat,araç ve kadro standartlarını tespit etmek,

6)      Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

7)     Belediyelerin ve bağlı kuruluşların acele kamulaştırma taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

8)     Belediyelerin ve bağlı kuruluşların almış oldukları kamu yararına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.